LYRIC


Rating

Bhai bhai, bhai bhai
Bhala mori rama
Bhala tari rama
Bhala mori rama
Bhala tari rama
Bhai bhai, bhai bhai

A dushman se bhida taaka
(haan bhai taaka)
Aisa kiya humne dhamaka
(haan haan dhamaka)
Ke sidha kar diya waaqa

Bhai bhai, bhai bhai
Bhala mori rama,
Bhala tari rama
Bhala mori rama,
Bhala tari rama
Bhai bhai, bhai bhai

VIDEO

ADVERTISEMENT